padding

Algemene Gegevens van de Beroepsorganisatie en
Provinciale Geneeskundige Commissie

Rev. Training:

Kinesitherapiepraktijk gericht op sportrevalidatie en manuele therapy. 
Blessurepreventieve training.
Performance training.

Rev.bvba

Maatschappelijke zetel:
Klapperstraat 22a
9120 Beveren-waas
België
BE0507.526.672

Vestigingseenheid:

Frederik Van Eedenplein 4
2050 Antwerpen
België

Wij zijn allen gedeconventioneerde therapeuten.
Prijs is verschillend per therapeut.
Deze wordt niet bepaald op basis van de kwaliteit van behandeling, maar op basis van de ervaring van de therapeut.

Bevoegde Toezichthoudende autoriteit:

Provenciale geneeskundige commissie
Pelikaanstraat 4/2e verdieping
2018 Antwerpen

Info over gereglementeerde beroepen:

Elke therapeut is een erkend kinesitherapeut volgens:

De wettelijke basis voor de uitoefening van het beroep van kinesitherapeut in België,
Hoofdstuk 3 van de gecoördineerde Wet van 10 mei 2015.
Volgens de Bepalingen:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006& table_name=wet

Er zijn geen algemene voorwaarden of contractbepalingen van toepassing.
Elke therapeut heeft een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering