Witness a revival

Manual Therapy

Iedere therapeut heeft zijn eigen manier van behandelen. Elke therapeut heeft zijn eigen accenten, maar rev. kiest voor een duidelijke, gemeenschappelijke aanpak. We hechten een enorm belang aan manuele therapie. Het structureel herstellen van blokkades of mobiliteitsbeperkingen is van essentieel belang in het herstel van letsels. Wij kiezen hiervoor een mix van osteopatische technieken, manuele therapie, dry-needling, mulligan, etc.

Rev.training

logo Redcord

Naast manuele therapie heeft functionele oefentherapie een belangrijk aandeel in onze aanpak. Door middel van gerichte oefeningen proberen we het lichaam naar een ergonomisch en economisch bewegen terug te brengen.

Wij maken heel veel gebruik van Redcord, een Noorse behandelingsmethode die gebruikt maakt van touwen. Leen en David zijn de enige gecertificeerde docenten Redcord voor de BENELUX.

www.redcord.com

Aqua Recovery

Revalideren in het water onder leiding van Freke.
Dit gebeurt 2 keer per week.

Contact

Outdoor

Twee keer per week is er mogelijkheid om onder leiding van één van onze therapeuten op het veld te gaan revalideren. Hiermee proberen we om de “return to sport” te bespoedigen.

Contact